MALÝ PRŮVODCE KANABIONOIDY

13.11.2020

V dnešní době zaplavila světový trh celá řada různých produktů pocházejících z konopí nebo které s kanabinoidy souvisí. Přicházejí k nám ze všech koutů světa a v nejrůznější formě i kvalitě, avšak jedno mají všechny toto produkty společné. 

Produkty obsahující kanabionoidy nacházejí čím dál větší využití v různých odvětvích současného průmyslu - od lékařství a farmaceutický výzkumm, přes kosmetické produkty, až po nutraceutické a potravinářské výrobky.

Díky tomu se kanabionoidy stávají jedním z nejrychleji rostoucích trhů na světě.

Použití kanabinoidů a fytokanabinoidů jsou natolik různorodé, že si skutečně zaslouží alespoň

"Malého průvodce kanabinoidy".

Rozsah kanabinoidů

Rostlina Cannabis sativa L.obsahuje více než 110 identifikovaných kanabinoidů, z nichž několik je identifikováno jako potenciálně užitečných Aktivních farmaceutických substancí (APIs). Nejužitečnější definicí kanabinoidů je, že se jedná o chemické sloučeniny, které se přirozeně vyskytují v rostlině a jejích květech (pupenech). Ty jsou také označovány jako fytokanabinoidy, což znamená, že pocházejí z rostlin, na rozdíl od endokanabinoidů, které se tvoří endogenně v tělech savců. Fytokanabinoidy i endokanabinoidy se vážou na kanabinoidní receptory v centrálním nervovém systému, nejvýznamněji na receptory CB1 a CB2.

Mezinárodní lékopisy klasifikují tyto fytocannabinoidy do řady podtříd. Hlavní kanabinoidy v přibližném pořadí dle důležitosti a důležitosti výzkumu jsou:

Tetrahydrokanabinol (THC):hlavní psychoaktivní složka v konopí, která snižuje vnímání bolesti v mozku a je také neuroprotektivní (chrání nervy), s afinitou k (váže se na) receptorům CB1 a CB2.

Cannabidiol (CBD):nepsychoaktivní a silný antagonista/protivník receptoru CB1 a tím velmi dobře bojuje proti úzkosti.

Cannabigerol (CBG):podobné nepsychoaktivní a agonistické vlastnosti receptoru CBI, podobně jako CBD.

Cannabinol (CBN):mírně psychoaktivní, ale indikovaný jako účinný prostředek při zmírňování křečí nebo záchvatů, úzkosti, nevolnosti a zánětlivých změn.

Cannabinodiol (CBDL):také mírně psychoaktivní.

Kanabichromen (CBC):CBC kanabinoid je základní forma, která se vyskytuje hlavně jako kyselina kanabichromenová (CBCA), která je jediným meziproduktem pro všechny ostatní fytocannabinoidy. Nemá žádné vazby na CB1 nebo CB2, ale bylo zjištěno, že je agonistou receptory TRPA1, TRPV3 a TRPV4.

Cannabicyclol (CBL):nepsychoaktivní degradační produkt podobný CBD, vytvořený jako CBC degradovaný přirozeným ozářením.

Mezi další fytocannabinoidy patří:

Cannabielsoin (CBE), Cannabitriol (CBT), Cannabivarin (CBV), Tetrahydrokanabivarin (THCV), Cannabidivarin (CBDV), Cannabichromevarin (CBCV), Cannabigerovarin (CBGV) a Cannabigerol Monoethyl Ether (CBGM).

Aplikace fytocannabinoidů

Nejdůležitější z těchto skupin kanabinoidních produktů je CBD, které má velmi širokou škálu známého a ověřeného užití jako např.:

• farmaceutický lék aplikovaný pro své potvrzené účinky proti úzkosti, zejména úlevě od epilepsie, podáván v perorálních dávkových formách. (THC taktéž ulevuje od bolesti, ale jeho použití je kvůli jeho psychoaktivním účinkům problematické.)

• nutraceutikum nebo přídavná látka v potravinářských produktech, jako jsou oleje a poživatiny, kterým dodává schopnosti navodit uvolnění, klid a také specifickou chuť a vůni.

• kosmetická přísada - CBD používá zejména v přípravcích pro péči o pleť, do kterých se začal úspěšně přidávat již během 80. let. Další použití konopného oleje souvisí s ochucováním a aromatizací, zatímco konopný tuk je využíván taktéž jako přídavná látka v potravinářství.

Přínos kanabinoidů pro zdraví člověka

Zatímco americký Úřad pro kontrolu potraviny a léčiv (US FDA) dosud schválila pouze jeden lék obsahující CBD a to Epidiolex pro léčbu určitých typů epilepsie. Existuje spousta dalších důkazů, že CBD blahodárně a prospěšně přispívá ke zmírnění příznaků bolesti zad, osteoartrózy a dokonce i některých druhů rakoviny.

Ve všech těchto oblastech probíhají další výzkumy účinnosti CBD i dalších kanabinoidů. CBD otevřelo celému světu nové možnosti a jeho účinky započaly reformu jak v oblasti sociální, regulační a tak i právní v rámci medicínského využití konopí.

Klinický výzkum CBD zahrnuje studie jeho pozitivních účinků v souvislosti s úzkostí, kognitivními funkcemi, pohybovými poruchami a bolestí.

CBD lze do těla přijímat mnoha způsoby, včetně vdechování kouře nebo par, jako aerosolový sprej na tvář nebo orálně. CBD je obvykle distribuováno ve formě oleje nebo jako kapalný roztok.

Výroba čistých kanabinoidů

Fytocannabinoidy lze separovat a izolovat v laboratoři za vzniku čistého kanabinoidního oleje nebo prášku. Mnoho společností již vyrábí tyto extrakty v ověřené kvalitě pro farmaceutické, nutraceutické, kosmetické a potravinářské firmy pod svou vlastní výrobní licencí a dodávají čisté kanabinoidy v práškové formě, rozpustné v alkoholech, alkanech, aromatických uhlovodících, chlorovaných rozpouštědlech nebo polárních aprotických rozpouštědlech. Pro zachování kvality je nutné, aby byl produkt vyráběn, manipulován a skladován v souladu s pokyny Správné výrobní praxe (GMP) a jak je uvedeno v pokynech Mezinárodní konference o harmonizaci ICH Q7 o Správné výrobní praxi pro Aktivní farmaceutické substance(The International Conference on Harmonization ICH Q7 guideline on Good Manufacturing Practice for Active Pharmaceutical Ingredients).